รางวัลเกียรติยศของโรงเรียน

  • ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้รับรางวัลเกียรติยศ

  • Intensive English program

  • เพิ่มพูนภาษาพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษระดับชั้นปฐมวัย

  • รับสมัครนักเรียน

ข่าวเพิ่มใหม่จากฝ่ายต่างๆ

  • 1
  • 2
  • 3

มุมความรู้

Contact us

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 23 ถนนสาทรใต้
แขวง : ยานนาวา  เขตสาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10120
Tel : 0-2212-4500-1, 0-2672-3408
Fax : 0-2672-3409
Email : st.louissuksa_school@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ

.................................................................................................................................................................................................................................................